Bussines

Pentru înregistrarea contractelor individuale de muncă la I.T.M.Bucureşti angajatorii   se vor adresa şefului de birou al sectorului în raza căruia se află sediul social al societăţii, prezentând un biblioraft care să cuprindă următoarele documente:
-actele constitutive ale societăţii ( certificatul de înregistrare, actul constitutiv şi cererea de înscriere de mentiuni- după caz, hotărârea judecătorească) în copie şi în original;
*actele originale se vor restitui după verificare;
-contractul individual de muncă încheiat în trei exemplare care trebuie să conţină cel puţin clauzele minime prevăzute de modelul-cadru al contractului individual de muncă aprobat prin Ordinul M.M.S.S.
-carnetul de muncă al salariatului care urmează a fi încadrat în muncă;
*în situaţia în care salariatul nu a avut întocmit carnet de muncă, se vor anexa în copie următoarele documente:
-certificatul de naştere,
-certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
-actele de studii
-certificat medical
-declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a mai întocmit până în prezent carnet de muncă;
        Site-ul ITM Bucureşti nu precizează,dar ,probabil cerinţele privind cartea de muncă nu mai sunt necesare conform noului cod al muncii.
        Solicitarea numelui de utilizator şi parolei pentru depunerea online a registrului salariaţilor folosind programul Revisal.
        Din punct de vedere fiscal ,trebuie schimbat vectorul fiscal,prin depunerea formularului 010 la sediile ANAF din localitatea sediului social şi ,apoi,depunerea lunară a declaraţiei 112,cf prevederilor legale .