miercuri, 14 martie 2012

Concurs la Liceul de Arte Bălaşa Doamna: "Povestiri din urbea medievală"

Elevii liceelor vocaţionale de artă şi arhitectură, ai liceelor cu profil filologic şi elevii talentaţi de la oricare şcoală din România, cu vârste cuprinse între 15 – 19 ani, sunt invitaţi să participe la cea de-a V-a ediţie a Concursului Naţional de Arhitectură,
Arte Plastice şi Literatură „Povestiri din urbea medievală”, organizat de Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgovişte.
Potrivit Regulamentului, concurenţii trebuie să transpună în formă artistică, în cadrul celor două secţiuni (1 – Arhitectură & Arte vizuale; 2 – Literatură)  gânduri, amintiri, întâmplări, imagini ce dau farmec şi astăzi multor centre urbane, străzi şi uliţe medievale, punând într-o nouă lumină patrimoniul valoros pe care l-am moştenit.
Pentru secţiunea Arhitectură & Arte vizuale concurenţii vor participa cu proiecte de arhitectură & ambient, lucrări de artă plastică şi decorativă, artă foto sau video.
Fiecare lucrare va avea înscris citeţ pe verso numele autorului, adresa, tel. de contact sau e-mail, titlul lucrării, numele profesorului îndrumător. Lucrările pot fi executate individual sau în colectiv.
Costurile expedierii lucrărilor sunt suportate de concurenţi. Lucrările intrate în concurs nu se returnează, ci rămân în patrimoniul organizatorului şi pot fi prezentate în expoziţii publice sau reproduse în diverse publicaţii.
La secţiunea Literatură se poate participa cu lucrări de proză (eseu, schiţă, povestire, reportaj, etc.), poezie (inclusiv acrostih, catren, etc.), cuvinte încrucişate, dar şi benzi desenate sau alte forme de exprimare literară combinate sau nu cu artele vizuale (desen, fotografie).
Textul scris cu caractere Arial sau Times New Roman (dimensiunea 12, 14) trebuie încadrat pe o pagină format A4, dar sunt admise şi texte mai lungi, (nu mai mult de trei pagini). Textul va fi semnat cu specificarea vârstei autorului, adresa completă, telefon / e-mail de contact, clasa, şcoala şi numele profesorului îndrumător (dacă există).
Data limită de expediere prin poştă (pe adresa Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 60, cod 130078, Târgovişte, jud. Dâmboviţa) sau electronic (la una din adresele elfdmvs@yahoo.com sau cobianumonica@yahoo.co.uk ) este 1 martie 2012, având ca indicaţie de corespondenţă Concursul „Povestiri din urbea medievală”.
Persoană de contact: arh. Daniela Radu, tel. 0721-224.143 (e-mail: elfdmvs@yahoo.com).

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu