miercuri, 11 septembrie 2013

13 septembrie 2013 ~ Petrecere Damboviteana . 165 de ani de la Batalia din Dealul Spirii

13 Septembrie - ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA - 165 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii - ZIUA POMPIERILOR DIN ROMANIA, aniversată în fiecare an la 13 Septembrie, ne oferă ocazia de a rememora o pagină de istorie naţională scrisă prin lupta purtată acum 165 de ani, în Dealul Spirii, de Compania de Pompieri din Bucureşti condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu, împotriva trupelor otomane venite să înfrângă mişcarea revoluţionară de la 1848.

“Atunci, la 13 septembrie 1848, în Dealul Spirii din Bucureşti, ostaşii pompieri, aflaţi sub comanda cãpi¬tanului Pavel Zagãnescu, s-au aco¬perit de glorie, într-o crâncenă şi inegală încleştare cu o coloană a armatei otomane venită să înăbuşe revoluţia paşoptistă şi aspiraţiile de emancipare socială şi naţională ale românilor.”

”O oră de eroism a pompierilor din Dealul Spirii a făcut mai mult pentru cauza română decât toate scrierile noastre, decât toate jalbele noastre date-n proțap pe la toți puternicii și împărații” scria marele om politic și istoric Ion C. Brătianu despre jertfa pompierilor militari români în Bătălia din Dealul Spirii din 13 sep¬tembrie 1948. 

Pe locurile dramaticei confruntări, înnobilate cu sângele celor căzuţi atunci la datorie, în semn de omagiu faţă de jertfa ofiţerilor, subofiţerilor şi ostaşilor pompieri, a fost ridicat şi dezvelit la 13 septembrie 1901, Monumentul Eroilor Pompieri, pe al cărui soclu stă scris cu majus¬cule „LUPTĂTORILOR DE LA 13 SEP¬TEMBRIE 1848 - POPORUL ROMÂN RECUNOSCĂTOR”. 

Primul Parlament al României, acordă în anul 1860 participanților la eroicul act, pensii pe viață și prima medalie românească - PRO VIRTUTE MILITARI, apreciind astfel sacrificiul eroilor de la 13 Septembrie, curajul și patriotismul pompierilor militari. Tot ca o recunoaştere a eroismului pomp¬ierilor, data de 13 Septembrie 1863 a fost aleasa pentru înmânarea noilor drapele de lupta Oştirii Ţării, Batal¬ionul de pompieri Bucureşti (înfiinţat încă din 1861) primind primul drapel de luptă chiar din mâna domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

La trei decenii după Bătălia din Dealul Spirii, pompierii-artilerişti îşi demonstrau din nou virtuţile ostăşeşti, contribuind la trecerea Dunării de către armata română şi desfăşurarea, cu succes, a Războiului pentru Câştigarea Independenţei de Stat a României (1877-1878). 

Cu acelaşi devota¬ment şi spirit de sacrificiu, pompierii militari au acţionat şi pe timpul ce¬lor douã războaie mondiale, pentru apărarea localităţilor şi a populaţiei, prin stingerea incendiilor provocate de bombardamente, unele dintre ele devastatoare, cum au fost cele din august 1943 din Valea Prahovei şi aprilie-august 1944 la Bucureşti sau alte zone ale ţării. 

Nobleţea misiunilor umanitare, cu care au fost investiţi pompierii, a fost pusă în evidenţă şi pe timp de pace: ele au presupus asumarea unui risc permanent şi nu de puţine ori acesta a fost cel al sacrificiului suprem, îmbogăţind “galeria eroilor” care s-au jertfit pe altarul datoriei pentru salvarea şi ajutorarea semenilor.

Tragedia de la Mihăileşti, din 24 mai 2004, constituie alt moment de jertfă al pompierilor militari, consemnat în paginile istoriei contemporane, în care aceştia şi-au pierdut viaţa la datorie. În acea dimineaţă fatidică, două explozii violente au zguduit pământul, după ce un camion încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat şi a luat foc. 

În urma devastatoarei explozii 18 persoane şi-au pierdut viaţa, fiind vorba despre şapte pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău, doi jurnalişti şi alte nouă persoane aflate în apropierea camionului. La monumentul de la Mihăileşti, ridicat în cinstea victimelor tragediei, rudele şi prietenii celor morţi îi comemorează, an de an, pe cei căzuţi la datorie.

Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbatorită dintotdeauna, ca fiind ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA însă, a fost legal oficializată după cel de al Doilea Război Mondial, în anul 1953, apoi prin Legea nr.121/1996 prinvind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, dar şi prin H.G.R. nr.1490/2004, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Astfel, se cuvine, ca în fiecare an, să cinstim memoria înaintaşilor pompieri, care şi-au dat viaţa pentru dreptate şi libertate, pentru independanţa de stat a României şi pentru apărarea şi salvarea vieţii semenilor, ducând mai departe, cu onoare şi devotament, nobila misiune încredinţată.

“CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI EROILOR POMPIERI !”

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu